آموزش مقدماتی شبکه بخش چهارم | هستی پروژه

آموزش شبکه – بخش چهارم

توپولوژی Star

در این توپولوژی یک جعبه تقسیم وظیفه اتصال کامپیوترها به یکدیگر را بر عهده دارد که سوئیچ نام دارد و جایگزین Hub های قدیمی شده است. دراین حالت اگر اتصال یک کامپیوتر با سوئیچ قطع شود، بر خلاف توپولوژی Bus، اتصال بقیه سیستم ها با یکدیگر قطع نمی شود و فقط همان کامپیوتر از مدار خارج می شود و خللی در روند کار بقیه سیستم ها ایجاد نمی شود.

 

 

 

توپولوژی Point-to-Multipoint

در توپولوژی Point-to-Multipoint همه سیستم ها به یک کامپیوتر مرکزی متصلند و این کامپیوتر ارتباط سایرین را بر قرار می کند .

توپولوژی Point-to-Point

نوعی دیگر از توپولوژی نیز وجود دارد که باز هم در شبکه های WAN بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد که در آن یک سیستم مستقیماً به سیستم دیگری متصل است که به آن Point-to-Point گویند.

 

مقدمات Ethernet

نحوه کار این استاندارد به این صورت بود که از هر سیستم یک رشته کابل از نوع جفتی دوقلو به جعبه تقسیمی به نام Hub متصل می شد و این جعبه تقسیم وظیفه داشت اطلاعات را از فرستنده دریافت و به گیرنده تحویل دهد.

 

 

Ethernetاز سیستمی استفاده می کند به نام CSMA/CD که در حقیقت توسط IEEE به Ethernet اضافه شد تا مشخص شود کدام کامپیوتر می تواند از مسیر استفاده کند.

•عبارت carrier sense بدین معناست که هر کدام از سیستم ها که می خواهد اطلاعاتی را به سمت مقصدی ارسال کند ابتدا تست می کند که مسیر خالی از بسته اطلاعاتی سایر سیستم ها باشد. اگر مسیر توسط سیستم دیگری اشغال شده باشد کامپیوتر چند میلی ثانیه صبر می کند تا مسیر آزاد شده و سپس اقدام نماید.
•عبارت Multiple access بدین معناست که هر کدام از سیستم ها حق یکسان در استفاده از شبکه دارند و فرقی هم ندارد که کدام سیستم عامل را استفاده می کنند.
•عبارت Collision detection بدین معناست که اگر دو سیستم به صورت همزمان (T = 0) بسته اطلاعاتی خود را بر روی کابل قرار دهند تصادف (Collision) رخ می دهد و این تصادف باعث می شود هر دو بسته اصلاعاتی از بین بروند.

در این لحظه هر دو سیستم متوجه این موضوع شده (Jam Pattern) و مدت زمانی را به صورت تصادفی (random) انتخاب کرده و صبر می کنند تا اثرات این تصادف بر روی کابل از بین رفته و مسیر مجدداً آزاد شود که به این مدت زمان Back-off period گفته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.