معرفی آ پی ها و بررسی آن ها که به دو گروه ipv4 و ipv6 تقسیم بندی شده اند و بررسی subnet mask | هستی پروژه

آموزش شبکه – بخش ششم

IP Addressing

یکی از بخش های مهم در ایجاد و تقسیم بندی شبکه های کامپیوتری تخصیص عددی بنام آی پی هست.ما دو نوع استاندارد آی پی ۶ و ۴ داریم که در ایران ipv4 بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

هرکدام از این نوع آی پی ها از یک منظر دیگر به دو گروه public و private تقسیم بندی شده اند که شما باید برای آی پی های public که در اینترنت و کل جهان منحصربفرد هست و توسط سازمان iana تقسیم بندی شده اند مبلغی را به isp خود بپردازید. این آی پی از سراسر جهان و بصورت راه دور قابل دستیابی هست.

IPV4

آی پی های ورژن چهار عددی هستند که از چهار بخش که با نقطه از همدیگر جدا شده اند نمایش داده می شود که میزان فضای هرکدام ۸ بیت می باشد که در جمع یک آی پی آدرس ۳۲بیت فضا دارد و هرکدام بین اعداد ۰ تا ۲۵۵ قابل مقداردهی می باشند.همچنین آی پی ها برای سهولت تقسیم بندی در چهار گروه A تا E جای داده شده اند که در زیر این تقسیم بندی را مشاهده می کنید:

 

X.X.X.X           32 bits           in Decimal format

 

X is between 0 – 255

 

Class A : 1 – 126

Class B : 128 – 191

Class C : 192 – 223

(Class D : 224 – 239 (multicasting

(Class E : 240 – 255  (Reserved for research

SUBNET MASK

subnet mask عددی است که به صورت پیش فرض ۰ یا ۲۵۵ هست که برا تایین رنج شبکه بکار برده می شود و هر سیستمی که آی پی دارد حتما یک subnet mask هم دارد.

که در اینجا ۲۵۵ به معنای بخش غیرقابل تغییر آی پی و ۰ به معنای بخش قابل تغییر آی پی مورد استفاده قرار می گیرد.

پیش فرض های subnet mask برای کلاس های مختلف به صورت زیر می باشد:

Class A : 1 – 126  Subnet mask = 255.0.0.0

Class B : 128 – 191  Subnet mask = 255.255.0.0

Class C : 192 – 223  Subnet mask = 255.255.255.0

 

Public and Private IPs

همانطور که توضیح داده شد publicها بصورت ثبت شده و برای استفاده در اینترنت و privateها برای استفاده های محلی و معمولا بدون اینتدنت می باشند .

در زیر لیست آی پی های پیش فرض private را مشاهده می فرمایید :

Class A : 10.  X. X. X

      255.0.0.0

 

Class B : 172 . (16 – 31) . X . X

255.255.0.0

 

Class C : 192. 168 .(0 – 255) . X

255.255.255.0

 

Number of networks and Hosts per Network

Class A :   Network = 1

  Host per network = 256*256*256 

 

Class B :  Network = 1 * 16

  Host per network = 256*256

 

Class C :  Network = 1 * 1 * 256

  Host per network = 256

دیدگاه خود را به ما بگویید.